PRAVILA IN POGOJI POSLOVANJA
Pogoji poslovanja spletne strani www.krilazivljenja.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Ti splošni pogoji poslovanja se nanašajo na vse uporabnike in na vse oblike uporabe spletne strani www.krilazivljenja.si.

Lastnik in upravljalec spletnega mesta je podjetje Prosupply d.o.o.

Uporabnik je zavezan upoštevati te splošne pogoje in z uporabo spletne strani www.krilazivljenja.si sprejema te splošne pogoje, je z njimi seznanjen in se z njimi strinja.

VIZITKA PODJETJA
Sedež podjetja: Vodmatska ulica 12
Matična številka: 9136886000
Davčna številka: 44468385
Zavezanci za DDV: DA

VRSTE STORITEV TER LOKACIJA IZVAJANJA
Krila življenja opravlja storitve s področja svetovanja. Storitve se izvajajo lokacijsko na naslovu Cesta dveh cesarjev 393, Ljubljana Vič.

NAROČANJE NA STORITEV
Stranke se lahko za storitve, ki jih izvaja Krila življenja naročijo telefonsko preko številke 040577228. Na storitve, ki se izvajajo na naslovu, se lahko naroči vsaka polnoletna oseba ženskega in moškega spola.

CENE IN PLAČILO
Vse cene so v evrih in vključujejo 22% DDV. Plačilo za katerokoli storitev je lahko gotovinsko.

ODGOVORNOST IN INTELEKTUALNA LASTNINA
Pri urejanju spletne strani skušamo zagotavljati točnost in ažurnost informacij. Kljub temu pa je kazenska in civilna odgovornost za stvarne in pravne napake v informacijah popolnoma izključena in ne odgovarjamo za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi
lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih ali netočnih informacij, ki bi se znašle na tej spletnih strani. Pridržujemo si pravico, da vse informacije, ki so vključene ali dosegljive na tej spletni strani kadarkoli, brez predhodnega opozorila spremenimo. Vsebine, objavljene na tej spletni strani, nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno. Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebujejo spletne strani, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vsebine spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli drug način reproducirati, razen v primeru pisnega našega soglasja.

ODPOVED REZERVACIJE
Stranka ima pravico do odpovedi rezervacije. Odpoved mora biti podana vsaj 48 ur pred dogovorjenim terminom, pisno preko sms ali izrečena po telefonski številki 040577228 ali na e-mail marusa@krilazivljenja.si. V primeru nepravočasne odpovedi ali v primeru, da se stranka ne pojavi, ima Krila življenja pravico zaračunati odškodnino za nezaseden termin 100% od rezervirane storitve.

STRANKINE DOLŽNOSTI
Za doseganje kakovostne in varne izvedbe storitev je stranka dolžna:
● v času procesa izvajanja storitev ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili, v
katere je pisno privolil;
● pristojnemu izvajalcu storitev dati vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim
zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljnjo oskrbo, zlasti
podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, ki
bi lahko bile pomembne za izvajanje storitev;

● biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih strank ter delavcev;
● spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev.

PRITOŽBE IN SPORI
Podjetje Krila življenja stremi k temu, da vse storitve opravlja strokovno in v skladu s skladno z veljavno zakonodajo. Skladno s temi usmeritvami si podjetje prizadeva tudi pri zagotavljanju učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. V primeru težav ali pritožb lahko uporabnik spletne strani krilazivljenja.si pritožbo poda preko elektronske pošte marusa@krilazivljenja.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupne narave. Rok za oddajo pritožbe je 5 dni po opravljeni storitvi. Podjetje Krila življenja si po svojih najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno. Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta oziroma teh splošnih pogojev, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije, pri čemer je za vse spore in pravne postopke pristojno sodišče v Ljubljani.