O psihosocialni pomoči

Kaj je psihosocialna pomoč?

Diplomanti psihosocialne pomoči smo strokovnjaki za nudenje temeljne psihosocialne pomoči in smo usposobljeni za t.i. nedirektivno svetovanje. Pri delu se največkrat srečujemo s čustvenimi težavami klientov in jim pomagamo navigirati skozi težavne življenjske situacije. Skupaj spoznavamo koncept notranje moči in stremimo za opolnomočenjem, ki je nujno za izvedbo premikov, ki celostno izboljšajo kvaliteto življenja.

Komu je psihosocialna pomoč namenjena?

Psihosocialna pomoč je namenjena vsem z željo po osebnem napredku. Psihosocialni delavci skozi pogovor pomagamo spremeniti načine delovanja, ki vam jemljejo energijo in ne prinašajo zadovoljstva. Pri tem imamo v mislih vaše odnose in navade povezane z njimi, pa tudi življenjski slog. V primeru prepoznavanja simptomov težjih duševnih motenj, vas ustrezno usmerimo k specialistu.

Kako poteka psihosocialno svetovanje?

Pogovor poteka v prijetnih psihoterapevtskih prostorih na Viču. Ustvarila sem domačno terapevtsko okolje, ki vas kar najbolj energijsko podpre in v katerem se lahko sprostite. Uvodno srečanje je sproščen pogovor o vašem življenju, vzroku za iskanje pomoči in  morebitnih dilemah. Prostori so novo opremljeni, tik pred stavbo pa so urejena brezplačna parkirišča.

Kako poteka psihosocialno svetovanje?

Pogovor poteka v prijetnih psihoterapevtskih prostorih na Viču. Ustvarila sem domačno terapevtsko okolje, ki vas kar najbolj energijsko podpre in v katerem se lahko sprostite. Uvodno srečanje je sproščen pogovor o vašem življenju, vzroku za iskanje pomoči in  morebitnih dilemah. Prostori so novo opremljeni, tik pred stavbo pa so urejena brezplačna parkirišča.

Kakšne rezultate lahko pričakujete?

Preko pogovora bomo odkrivali vašo notranjost, vzorce in navade. Vsak klient ima pri tem svoj ritem. To spoštujem ter se prilagodim vsakemu posebej. Mnogi že po nekaj srečanjih opazijo spremembe. Opolnomočenje posameznika se kaže predvsem v večji samozavesti in zaupanju vase, v lažjem soočanju s stresnimi situacijami in izboljšanju ali odpravi telesnih simptomov. Svetovalni proces traja toliko časa, dokler posameznik ne začuti, da bi bilo smiselno zaključiti.

“Tvoje vizije bodo postale čiste, ko boš pogledal v srce. Kdor gleda zunaj, sanja; kdor gleda notri, se prebudi.”
- C.G. Jung

Maruša

Individualno psihosocialno pomoč še posebej priporočam vsem, ki: